Når du skal gå til innkjøp av en varmepumpe leter du sikkert etter den beste på markedet. Før du går til innkjøp av en varmepumpe bør du vite hva varmefaktor er. Varmefaktor påvirker nemlig hvor effektiv varmepumpen er, og du vil få svar på nettopp dette under:

Varmefaktor

Varmefaktor er en av de tekniske sidene ved en varmepumpe. Enkelt forklart er varmefaktoren forholdet mellom pumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet.

Kalles også effektfaktor

Varmefaktor kalles også for effektfaktor fordi det bestemmer hvor mye varme (energi) som kommer ut av varmepumpen kontra hva strømforbruket ligger på.

Funksjon er viktig

Før du kjøper en varmepumpe er du viktig at du finner en som fungerer godt og som dekker ditt behov. Varmefaktoren vil ha mye å si for strømforbruket ditt og er altså et tall du bør bruke til å sammenligne effekten av ulike varmepumper. I tillegg spiller varmefaktoren en desto viktigere rolle jo større hus du har. Varmepumpen skal tross altså varme opp hele hjemmet ditt, og har du et stort hus med flere etasjer er du avhengig av en god og sterk varmepumpe.